TẦM NHÌN

Trở thành Hợp tác xã tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Đồng lòng hợp tác, gắn kết cùng các đối tác nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa và thịnh vượng hơn.
  • Trong sạch và đạo đức: Hành xử trung thực, đạo đức trong mọi hoạt động kinh doanh.
  • Sáng tạo: luôn đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học tiên tiến  trong công nghệ chăn nuôi nhằm cho ra đời một thương hiệu mạnh, uy tín
  • Tinh thần Việt Nam: Tự hào là một thương hiệu Việt, được kế thừa những giá trị tốt đẹp “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam