Lĩnh vực kinh doanh của Hợp tác xã : 

  • Cung cấp các sản phẩm nông sản như chim bồ câu, lợn rừng, gà rừng, rau củ quả.
  • Cung cấp thiết bị chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, chim bồ câu giống.
  • Tư vấn thiết kế và thi công trang trại.
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi.