HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT QUỐC ANH

Địa chỉ : Trang trại khu 2 xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.  ĐT : 0243.990.1293

Văn phòng tại Hà Nội : Tầng 2 số 120 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Hotline CSKH: 0978.394.668

Email : bocauquocanh@gmail.com

Website : www.bocauvietnam.com.vn