Kỹ thuật trồng bầu

Bầu là loại dây leo, có tua cuốn, phân nhánh. Thân được phủ nhiều lông mềm, có lá hình tim rộng, không xẻ thuỳ hay xẻ thuỳ hơi nông, hoa đơn tính.

1. Thời vụ:

– Có thể trồng quanh năm. vụ mùa nang cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn mùa mưa.

2. Mật độ, khoảng cách:

– Luống rộng 0,7 m, tim luống này cách tim luống kia lm, luống cao 0,3 m (tuỳ theo mùa vụ và mực thuỷ cấp).

– Trồng 1 hàng, cây cách cây 0,8 m.

3. Giống:

– Lượng hạt giống cần cho 1 ha: 300 – 400gr.

4. Phân bón:

+ Lượng phân bón cho 1 ha:

– Phân chuồng: 20 tấn.

– Supe lân: 70 – 100 kg.

-NPK300 kg.

– Urê 120 kg.

– Kali: 50 kg.

– Bánh dầu: 100 kg.

+ Bón lót: Bón lót 2/3 phân chuồng + toàn bộ phân lân.

+ Bón thúc: Có thể chia đều lượng phân còn lại cho 7 -10 lần bón tuỳ theo mùa vụ và chân đất.

+ Giữa các lần bón thúc và trong quá trình thu hoạch có thể bổ sung thêm các loại phân
bón qua lá.

5. Chăm sóc:

+ Trồng dặm: Sau khi trồng cây 7-10 ngày, kiểm tra cây chết và trồng dặm (nếu có), tưới nước sau đó.

+ Tưới nước: Đe hạn chế sự bốc thoát hơi nước và cỏ dại nên sử dụng màng phủ nông nghiệp. Tưới nước 1 lần/ngày.

+ Làm giàn: Khi cây bắt đầu xuất hiện tua cuốn thì làm giàn cho dây bầu leo. Cũng có thể làm giàn trước khi cây có tua. Làm giàn hình chữ X với chiều cao 1,6 – 1,8 m

+ Sửa dây: Khi dây leo lên giàn, cần sửa dây phân bố đều, tỉa bỏ nhánh mhỏ, sâu bệnh giúp giàn thông thoáng, giảm sâu bệnh hại.

6. Phòng trừ sâu bệnh

– Sâu đất, tuyến trùng: Xử lý đất trước khi trồng bằng Diaphos 10 H, Basudin 10 H lên hốc gieo hoặc sau khi cấy rải quanh gốc.

– Sâu xanh: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Sherpa, Cyperan, Sumicidin, Delphin, Biocin,.. .phun khi sâu còn nhỏ.

– Nhóm chích hút: Bọ trĩ, rầy: Sử dụng Actara hoặc Coníidor,…

– Sâu vẽ bùa: Có thể sử dụng một trong các loại như Neem, Triggard, SK 99,..

– Bệnh sương mai: Nên phun sớm khi bệnh vừa xuất hiện, sử dụng Mancozeb hoặc Carbadazim,…

Lưu ý: Tất cả các loại thuốc nên sử dụng theo nguyên tắc “4 đúng”.

7. Thu hoạch

– Khoảng 45 – 50 ngày sau khi gieo là có thể thu hoạch. Kích thước, độ chín quả phụ thuộc vào thị trường.

Contact Me on Zalo